Styrelseledamöter

Det bör understrykas att Ockelbo-Nytt drevs av en kommitté i Ockelbo Orienteringsklubb. Ockelbo-Nytt var en ekonomisk förening med eget organisationsnr.
Arbetet (fakturering och bokföring) utfördes av kassören.

Perioden 1955-1974
Från Åmots IF (fr. 1963 Åmot-Jädraås OK)
Åke Sundkvist (grundare till Ockelbo-Nytt),
Sven Sundkvist, Henrik Löfstrand,
Hans Lindgren (kassör 1955-1959),
Inge Linder, Nils Persson,
Karl-Axel Norberg, Göran Friberg,
Roland Lundkvist, Ragnar Boström,

Från Mo IK
Kjell Persson (grundare med Åke),
Sven Ahlberg, Erik Persson,
Ingemar Palm, Thure Sjöberg,
Gunnar Wiklund, Bengt Ehn (kassör 1959-1963),
Åke Larsson, Birger Waller (kassör 1963-1970),
Tage Persson (kassör 1970-2006)

Perioden 1975-2006
Ockelbo OK bildades 1975, tidigare ledamöter satt kvar.
Håkan Mellström, Staffan Vestbom, Jan Enerhall,
Tage Persson (kassör 1970-2006)

Perioden 2007-2017
Gun Östling,
Fredrik Persson,
Lena Vestbom (kassör 2011-2015),
Mattias Eklund (kassör 2006-2010, 2016-2017)