Historik

Se även Bildgalleriet [länk]
Fredagen den 22:a april 1955 hölls ett möte hos Erik Anderssons Tryckeri på Järnvägsgatan 6 i Ockelbo. Närvarande var förutom Erik företrädare för Åmots IF och Mo IK:s orienterare. Från Åmot kom Åke och Sven Sundkvist samt Henrik Löfstrand och från Mo IK Sven Ahlberg, Ingemar Palm samt Kjell Persson. Man hade under en tid diskuterat möjligheten att starta ett annonsblad för gratis utdelning i Ockelbo och Åmot. Idén kom upp efter att man besökt Dala-Järna och sett Järnabladet som delades ut där.
Nu var det dags att sätta planen i verket.

Tanken var att vem som helst skulle kunna annonsera i bladet till en relativt billig kostnad jämfört med dagstidningarna.
Man beslutade att producera ca 2100 exemplar för utdelning i Ockelbo och Åmot. Till en början skulle man hålla sig till 4 sidor i svart färg på vitt papper.
Åmots IF och Mo IK skulle stå som ägare och till ansvarig utgivare utsågs Åke Sundkvist, Åmotsbruk och Kjell Persson, Mo. Åke var den som var pådrivare till hela projektet. Till kassör utsågs Hans Lindgren, Åmots IF.

Styrelseledamöter Kommittén för Ockelbo-Nytt 1955-2017 [länk]

• Den första utgåvan delades ut onsdagen den 27:e april 1955, distributionen sköttes av ungdomar i bygden till ett mindre arvode. Tryckningen gjordes på Erik Anderssons Tryckeri.

• 1959 tog Bengt Ehn över som kassör. Vid ett möte hemma hos honom vid Mo Grindar den 30:e januari samma år, beslutades om inköp av 5 st brevlådor för uppsättning i Åmot. På försök skulle man dela ut Ockelbo-Nytt i Grönviken, ca 35 exemplar med första utdelning den 5:e februari 1959. En tanke väcktes om att utsträcka utdelningen till Lingbo.

• Vid ett sammanträde på Lindströms konditori i november 1963 avtackades Bengt Ehn och Birger Waller valdes till ny kassör.

• 1963 gick Åmots IF:s orienteringssektion samman med Jädraås OK och bildade Åmot-Jädraås OK (ÅJOK).

• Vid ett sammanträde den 27:e januari 1966 beslutar man att införa en rabatt för kunder som annonserar över en viss gräns. Man beslutar också att inköpa en begagnad räknemaskin.

• Vid ett sammanträde den 16:e januari 1969 framför Birger Waller att han vill sluta som kassör, en ersättare skulle hittas så fort som möjligt.

• Den 9:e mars 1970 togs frågan om kassör upp igen. Tage Persson lovade att ta sig en ordentlig funderare. Frågan om utdelning i Lingbo-området togs upp. Då det enligt tidigare erfarenhet knappast var lönsamt, bordlades frågan till en tidpunkt närmare kommunsammanslagningen.

• Vid ett möte den 10:e mars 1970 valdes Tage Persson till ny kassör efter Birger Waller. Man beslutade också att inköpa en skrivmaskin, en Facit Privat för 495 kronor.

• Den 1:a februari 1975 hölls årsmöte i Ulvsta Friluftsgård.
Då beslutades att orienterings-sektionerna i Åmot-Jädraås OK, Mo IK och Lingbo IF skulle slås samman till en enda klubb: Ockelbo Orienteringsklubb.
Därmed blir Ockelbo OK nya ägare av Ockelbo-Nytt. Det skulle dock dröja till våren 1983 innan man skickar in en anmälan om ägarbytet till Kungliga patent & registreringsverket. Den 10:e november 1983 utkommer den första utgåvan med Ockelbo OK:s logotype på förstasidan.

• Vid årsskiftet 1985/86 byter man tryckeri då Erik Anderssons tryckeri lagts ner efter 31 år av troget arbete åt Ockelbo-Nytt. Ockelbo Tryckeri AB på Jonjonsvägen 6 tar över och första numret ges ut den 15 januari 1986.

• Under 1988 börjar man att dela ut Ockelbo-Nytt i Hamrånge-området på försök. Försöket anses så pass lyckat att man beslutar att fortsätta.

• Vid ett möte den 13:e mars 1989 beslutar man att på försök införa "Blänkarannonser" till ett rabatterat pris.

• Den 1:a januari 1998 byter man tryckeri. Wij Tryckeri på Herrgårdsvägen 2 tar över och första numret ges ut den 15 januari 1998.

• Under hösten 1998 går Wij Tryckeri i konkurs och Ockelbo Tryckeri tar åter över i december samma år. Tryckeriet hade som tidigare sina lokaler på Jonjonsvägen 6 i Ockelbo.

• Under år 2000 beslutas att börja använda röd färg om så önskas, med kravet att annonsmaterialet lämnas in i god tid.

• Sommaren 2001 går Ockelbo Tryckeri i konkurs, det tas då över av AB Ducera Print baserat i Gävle, och får namnet Tryckeriet i Ockelbo.
Svensk Direktreklam tar över distributionen från posten som utfört det sedan 1999.

• 2004 flyttar tryckeriet in i nya lokaler på Hamrångevägen 8A i Ockelbo.

• Våren 2006 slutar Tage Persson och kassörsposten övertas av Mattias Eklund.

Tage Persson erhåller en hedersplakett från styrelsen för 36 år av ideellt arbete som kassör för Ockelbo-Nytt, vid Ockelbo OK:s årsmöte i Ulvsta Friluftsgård den 15:e februari 2007.

• 2009 flyttar tryckeriet till nya lokaler på Stationsgatan 5 i Ockelbo.

• Vid årsskiftet 2010/2011 slutar Mattias Eklund och Lena Vestbom tar över som kassör.

• Hösten 2012 stängs Tryckeriet i Ockelbo och Ockelbo-Nytt börjar tryckas hos AB Ducera Print i Gävle.
Annonsmaterial kan nu lämnas vid Marianns Örtabod i Ockelbo.

• Sommaren 2014 lanseras en ny hemsida (wordpress).

• Vid årsskiftet 2015/2016 tar Mattias Eklund åter över som kassör. Annonsmaterial lämnades vid Stinas skor på Norra Åsgatan 2.

• I mars 2017 tvingas bladet läggas ned. Detta på grund av stadigt minskad annonsförsäljning och ökade kostnader. Beslutet var inte lätt att ta men vi har under flera år sett hur vinsten stadigt minskat. Annonsförsäljningen hade behövt öka med minst 100% vilket inte var realistiskt.

• 2009 flyttar tryckeriet till nya lokaler på Stationsgatan 5 i Ockelbo.

• Vid årsskiftet 2010/2011 slutar Mattias Eklund och Lena Vestbom tar över som kassör.

• Hösten 2012 stängs Tryckeriet i Ockelbo och Ockelbo-Nytt börjar tryckas hos AB Ducera Print i Gävle.
Annonsmaterial kan nu lämnas vid Marianns Örtabod i Ockelbo.

• Sommaren 2014 lanseras en ny hemsida (wordpress).

• Vid årsskiftet 2015/2016 tar Mattias Eklund åter över som kassör. Annonsmaterial lämnades vid Stinas skor på Norra Åsgatan 2.

• I mars 2017 tvingas bladet läggas ned. Detta på grund av stadigt minskad annonsförsäljning och ökade kostnader. Beslutet var inte lätt att ta men vi har under flera år sett hur vinsten stadigt minskat. Annonsförsäljningen hade behövt öka med minst 100% vilket inte var realistiskt.